100 let Obchodní akademie

Vážení absolventi, kolegové současní i bývalí, milí studenti, v roce 2019 oslavíme sté výročí založení školy. Při příležitosti jejího jubilea připravujeme setkání absolventů, uspořádání výstavy z historie školy a plánujeme vydání almanachu, který naváže na publikace z let 1969, 1994 a 2009.

Historická fakta bychom rádi oživili vzpomínkami absolventů i členů pedagogického sboru, a proto vás prosíme o Vaše příspěvky. K výročí chceme také shromáždit fotodokumentaci, a to včetně tabel a jiných zajímavých dokladů (prosíme o zapůjčení těchto materiálů, které naskenujeme a vrátíme). V almanachu vydaném v roce 2009 jsme poprvé zařadili oddíly o významných studentech a vyučujících školy a rádi bychom v tom pokračovali. Víte-li o někom, kdo by v nich měl být podle vašeho názoru uveden, upozorněte nás.

Nejstarší generace a nejmladší generace školu znají pod současným názvem, jiní ji zažili jako vyšší hospodářskou školu a hospodářskou školu, střední ekonomickou a ekonomickou školu, někteří pamatují obchodní školu. Většina absolventů studovala v denním studiu, ale mnozí byli také žáky večerního a dálkového studia, jiní si na naší škole rozšiřovali své vzdělání v abiturientských kurzech.

Děkujeme, pokud upozorníte na výše uvedenou informaci své spolužáky a všechny, o nichž víte, že naši školu absolvovali nebo na ní vyučovali.

Výbor pro oslavy

 

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit