Celoživotní vzdělávání

 

1. Ekonomické minimum začínajícího podnikatele

Obsah kurzu: 

1. BLOK (15 hodin)

Podnikatelský záměr a zakladatelský rozpočet – 3 hodiny

Základy právních norem pro podnikatele – 4 hodiny

(právní minimum ekonoma)

Živnostenské podnikání – 2 hodiny

Zákonná pojištění – 2 hodiny

Daňová soustava – 4 hodiny

 

2. BLOK (20 hodin)

Vedení daňové evidence – 8 hodin

Základy účetnictví – 12 hodin

 

Vzdělávací cíl:

Hlavním cílem je seznámit účastníky kurzu s právními předpisy, které podnikatel pro svoji činnost potřebuje znát, umět se v nich orientovat a používat je v praxi. Získat základy a praktické dovednosti spojené s evidencí své podnikatelské činnosti.

Délka kurzu:   35 hodin prezenční výuky

Cena kurzu:    4 000,00 Kč

Studijní materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

 

2. Základy psaní v textovém editoru, typografie

Obsah kurzu: 

1. BLOK - Textový editor (8 hodin) - znalost základů práce s textovým editorem

2. BLOK - Typografie (6 hodin) - úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem

 

Vzdělávací cíl:

Hlavním cílem tohoto školení je motivovat uchazeče k použití počítače při tvorbě dokumentů v práci i doma a vybavit je

pro tento účel základními uživatelskými znalostmi a dovednostmi, a to včetně schopnosti je dále aktivně samostatně

rozvíjet.

Délka kurzu:  20 hodin ( 14 hodin prezenční výuky, 6 hodin distanční výuky)

Cena kurzu:    2 800,00 Kč

Studijní materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

 


 

Kurzy budou v případě dostatečného počtu uchazečů zahajovány vždy v říjnu a v únoru.

Kurzy vedou kvalifikovaní zkušení lektoři v odborných učebnách vybavených moderní technikou. Kurzy budou probíhat v odpoledních hodinách. Kurzy lze zahájit při účasti minimálně 10 posluchačů.

Na závěr obdrží účastníci osvědčení.

Hlaste se na adrese: ja@uc.oaol.cz, tel. č. 585 205 935.

 

 

 

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit