ECDL

ECDL je mezinárodně rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností.

Význam konceptu ECDL je pro život v informační společnosti tak výjimečný, že byl přijat Evropskou komisí jako standard definující počítačovou gramotnost.

Metoda ověřování počítačové gramotnosti dle programu ECDL Core je založena převážně na praktických testech, pomocí kterých se zjišťuje, zda je libovolná osoba schopna využívat běžné informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodní definici počítačové gramotnosti (ECDL Sylabus). Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na programovém prostředí, na kterém jsou testy prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích otázek a úkolů. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel.

Úspěšní absolventi ECDL testů získávají odpovídající ECDL Certifikáty, které mají mezinárodní platnost.

Vše o testování ECDL naleznete na oficiálních stránkách ECDL www.ecdl.cz.

Kroužek ECDL

Žáci naší školy mají možnost připravit se na získání ECDL Certifikátu či ECDL Certifikátu prostřednictvím kroužku probíhajícím na škole, samotné testování probíhá v akreditovaném středisku Počítačová služba, s. r. o. .

Uvažujete-li o účasti v kroužku, vyplňte, prosím, následující anonymní dotazník.

 

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit