Historie

Vznik české obchodní akademie

Rozpad rakousko-uherské monarchie a vznik samostatné republiky ovlivnily rozvoj českého obchodního školství.v Olomouci. 4. 12. 1918 bylo na schůzi místního sboru Národní fronty přijato usnesení o zřízení české obchodní akademie, v květnu 1919 dalo svůj souhlas ministerstvo školství a osvěty.

Historie české Obchodní akademie v Olomouci se začala psát 15. 9. 1919. Toho dne bylo zahájeno vyučování ve dvou prvních ročnících obchodní akademie s celkovým počtem 100 žáků, na začátku října byl otevřen abiturientský kurz s 52 žáky a přičleněna Kupecká škola pokračovací, která připravovala učně pracující v oblasti obchodních služeb. Protože škola neměla vlastní budovu, vyučovalo se v přístavbě německé obchodní akademie. Ředitelem byl jmenován profesor OA v Hradci Králové PhDr. Josef Vocásek, prvními členy profesorského sboru se stali František Filip, Josef Filip, PhDr. Jaromír Hambálek, Antonín Roztomilý a František Veselský.

Obchodní akademie v období první republiky

Ve školním roce 1922/23 byla akademie dobudována, měla 317 žáků i s abiturientským kurzem a kupecká škola měla 181 žáků.

1963

Rok 1923 byl ve znamení prvních maturitních zkoušek, z tříd IV. A a IV. B odmaturovalo 37 žáků. O prázdninách roku 1923 byla zahájena stavba nové budovy, která navázala na přístavek německé obchodní akademie z roku 1912. Nová budova vyrostla na volné parcele v tehdejší Macharově ulici a k jejímu slavnostnímu otevření došlo 15. 10. 1924. Návštěvníci obdivovali široké a světlé schodiště, prostorné učebny, místnosti pro sbírky, nechyběla čítárna a knihovna či pokoj pro dívky. Ve školním roce 1924/25 byla otevřena chlapecká obchodní škola, o rok později se při kupecké škole zřídilo oddělení drogistické, pořádaly se čtyřměsíční kurzy pro dospělé, kurzy jazykové a psaní strojem. Jak žila OA v období první republiky? Žáci nejen studovali, ale rozvíjeli své zájmy a aktivity, ve škole vznikl úspěšný studentský orchestr, byl vydáván Zpravodaj Obchodní akademie, organizovaly se šachové turnaje, soutěže v psaní na stroji a těsnopisu. Žáci se svými profesory navštěvovali olomoucké podniky a finanční ústavy, pořádali školní výlety a exkurze do zahraničí.

Emil Zátopek na obchodní akademii v roce 1963

Těžká byla doba okupace

Někteří profesoři i žáci se ocitli ve vězení a v koncentračních táborech, škola byla načas uzavřena a její vyučující i žáci nasazeni na nucené práce.

Obchodní akademie po válce

Pravidelná výuka byla zahájena 2. 6. 1945. Po válce už nebyl otevřen abiturientský kurz ani kupecká škola, přesto ve školním roce 1946/47 zde studovalo 392 žáků. Po roce 1948 nastal čas změn. Škola měnila svůj profil, obsah výuky, měnila i název. V roce 1949 se OA změnila na Vyšší hospodářskou školu, v roce 1961 se z ní stala Střední ekonomická škola (čtyřletá) a Obchodní škola (dvouletá). Bylo zavedeno večerní a dálkové studium, odborné praxe žáků i brigády v zemědělství. Měnil se i profesorský sbor. Někteří pedagogové odešli na obnovenou univerzitu, jiní museli odejít pro své politické postoje.

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit