Proč studovat na obchodní akademii

Naše obchodní akademie je:

 • prestižní škola se stoletou tradicí
 • vlídná škola se zájmem o žáky, která není autoritativní a stresující
 • tradiční studijní obor poskytující úplné střední ekonomické vzdělání
 • škola zajišťující uplatnitelnost v širokém spektru ekonomických činností ve všech typech organizací
 • škola s vysokou úspěšností přijetí ke studiu nejen na ekonomických, ale i přírodovědeckých, filozofických, pedagogických, právnických a dalších fakultách vysokých škol
 • škola nabízející odbornost pro praxi (na rozdíl od gymnázií) a z toho plyne dobrá uplatnitelnost absolventů vzhledem k jejich schopnostem zvládat nároky praxe
 • škola s vysokou úspěšností ve státní maturitě
 • škola neustále modernizující metody výuky
 • škola podporující sport a sportovní aktivity žáků
 • škola s multimediálními učebnami s interaktivními tabulemi a kvalitními počítačovými učebnami
 • škola podporující a umožňující žákům získání certifikátu ECDL (Computer Driving Licence)
 • škola s rozvrhem hodin koncipovaným bez pozdního vyučování

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit