Šablony pro SŠ a VOŠ v rámci projektu P-KAP OPVVV

Na konci kalendářního roku 2016 byla zveřejněna Výzva č. 02_16_035 a 02_16_042 Šablony pro SŠ a VOŠ I Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. OAOl projekt realizuje ve školních letech 2017/2018 a 2018/2019. Žádost byla podána 19. 4. 2017.

Název projektu: Šablony pro SŠ a VOŠ v rámci projektu P-KAP OPVVV

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006200.

Realizace projektu proběhne prostřednictvím níže uvedených šablon:

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ        

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin   

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)      

Tandemová výuka na SŠ

Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ                       

CLIL ve výuce na SŠ       

Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

Zapojení ICT technika do výuky na SŠ   

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem  

Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity - fiktivní firma                                                                  

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2019.

 

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit