Sportovní akce

 

Sport a fyzická aktivita v rámci studia na naší škole:

Hlavní předností naší vzdělávací instituce je vlastní tělovýchovné a sportovní zařízení, které zajišťuje fyzickou aktivitu žáků. Kromě velké tělocvičny je součástí zařízení i gymnastický sál, posilovna a místnost na stolní tenis. Samozřejmostí a nezbytným doplňkem jsou šatny a  příslušné hygienické zařízení v podobě umýváren, sprch a záchodů.

V průběhu studia si žáci osvojují základní a rozšiřující pohybové dovednosti jak individuální (gymnastika základní a sportovní, cvičení s plnými míči a overbally, aerobik, pilates, posilování a fitness, power jóga), tak i kolektivní (volejbal, basketbal, florbal, futsal, frisbee, softbal, vybíjená, badminton, stolní tenis).

 

Sportovní činnost na naší škole je různorodá. Žáci a žákyně se v průběhu studia účastní několika sportovních akcí, jako je například adaptační kurz a lyžařský výcvikový kurz. V závěru školního roku pak ve spolupráci s Akademik sport centrem UP pořádáme pro žáky celodenní sportovní turnaje, soutěže a klání.

 

Žáci a žákyně mohou také navštěvovat několik sportovních kroužků – kroužek posilování, florbalu nebo badmintonu. Pořádáme také přípravný kurz pro zájemce o studium na Fakultách tělesné kultury.

 

Každoročně se účastníme středoškolských soutěží v těchto sportovních odvětvích: futsal, florbal, fotbal, házená, basketbal, šplh, atletika, plavání, aerobik a další.

 

Pravidelně pořádáme vánoční mezitřídní sportovní turnaje ve florbalu a volejbalu. Dále pak skupinové tance v různých podobách – aerobik, zumba a jiné.

 

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit