Studentská rada

 

Ze stanov studentské rady

Studentská rada je platformou pro vyjadřování názorů a stanovisek žáků, pro projednávání jejich podnětů, organizaci jejich akcí a realizaci jejich stanovisek. Klade si za cíl prohloubení vzájemné spolupráce žáků, ale také zkvalitnění komunikace mezi vedením školy, učitelským sborem a žáky.

Studentská rada je kolektivním orgánem, ve kterém je každá třída zastoupena svým předsedou. Ten předkládá radě návrhy své třídy a pravidelně třídu seznamuje s činností rady.

Studentská rada si volí předsedu, místopředsedy, pokladníka, zapisovatele, organizátory akcí, nástěnkáře, fotografa, redakční radu školního časopisu a správce webových stránek.

Studentská rada má právo zveřejňovat svou činnost na nástěnce ve škole a na webové stránce školy.

Ředitel seznamuje studentskou radu s programem školního roku a s výroční zprávou. Studentská rada seznamuje ředitele školy se svým plánem činnosti. S výsledky vzájemných jednání seznamuje ředitel školy pedagogický sbor.

Ředitel školy projednává návrhy, připomínky a stížnosti studentské rady s vedením školy. Předseda studentské rady projednává návrhy a připomínky vedení školy ve studentské radě.

 

Byla vytvořena stránka studentské rady na Facebooku

Studentská rada 2020/2021

Předseda: Marek Ponížil

Místopředseda: Jiří Nekvapil

Členové:

Grešíčková Sára, Stehlíčková Karolína (1. A)

Vrána Štěpán (1. B)

Tran Viet (1. C)

Blaháček Jan, Čapková Jana (2. A)

Čapková Tereza, Šnajdrová Kateřina (2. B)

Jirásek Antonín, Vavrečková Jasmína (2. C)

Koupilová Tereza, Langerová Daniela (3. A)

Solovská Markéta, Suchánková Martina (3. B)

Pastorek Jan (3. C)

Masná Klára, Pavláková Denisa (4. A)

Smékal David (4. B)

Vitoul Ladislav (4. C)

 

 

Akce studentské rady

soutěž ve stolním fotbale

Návrhy školních triček a mikin

V každé variantě by byla černá a bílá mikina a černé a bílé tričko.

Předpokládaná cena bude 250,- Kč (tričko) a 450,- Kč (mikina).

Bude vyrobena pouze jedna varianta, hlasujte v anketě do 31. 3. 2017, která varianta se vám více líbí. 

 

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit