Studium

Název školy: OBCHODNÍ AKADEMIE, OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 11

Typ školy: střední odborná škola

Studijní obory:

  • Obchodní akademie
  • Ekonomické lyceum

 

Délka studia: 4 roky

Ukončení studia: maturitní zkouška

 

Počet žáků a tříd ve šk. roce 2020/2021:

  • celkem 352 žáků ve 12 třídách
  • 246 dívek
  • 106 chlapců

 

Věk žáků: 15 - 19 let

Přijímání ke studiu: Přijímáni jsou žáci, kteří ukončili povinnou devítiletou školní docházku na základní škole. 

Studium jazyků: Všichni žáci se učí dva cizí jazyky v kombinacích ANJ - NEJ, ANJ - SPJ, ANJ - RUJ.

Další studium: 80% absolventů školy pokračuje ve studiu na vysokých školách, především ekonomických oborů, ale také práv, cizích jazyků a jiných.

 

Jednoleté zkrácené studium oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie

Toto studium je určeno uchazečům, kteří již mají střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělávání.

Vyučují se pouze odborné ekonomické předměty a anglický jazyk.

Maturitní zkouška bude z ekonomiky, účetnictví a praktická zkouška z odborných předmětů.

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit