PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Oficiální výsledky přijímacího řízení

Nenechte se prosím odradit případným varováním o nedůvěryhodné stránce ve vašem prohlížeči. Soubory jsou bezpečné a v pořádku.


Ekonomické lyceum
Obchodní akademie

Přijatí uchazeči na základě změny rozhodnutí ředitelky školy – studijní obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Přijatí uchazeči na základě změny rozhodnutí ředitelky školy – studijní obor 63-41-M/02 Obchodní akademie

Výsledky náhradního termínu - studijní obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Informace pro přijaté uchazeče

Formulář pro volbu druhého cizího jazyka

Seznam učebnic pro studijiní obor 63-41-M/02 Obchodní akademie

Seznam učebnic pro studijiní obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Pokyny k adaptačnímu kurzu

Pokyny ke školnímu stravování

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování - dietní

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Formulář žádosti o průkaz ISIC
Zájemci o průkaz ISIC odevzdají žádost začátkem školního roku prostřednictvím třídního učitele.

Informace pro nepřijaté uchazeče

Vzor odvolání proti nepřijetí

  


 

V souvislosti s jednotnými přijímacími zkouškami bude přihláška ke vzdělávání podávána na novém tiskopisu, který si můžete stáhnout zde:   Přihláška 2021 - PDF    Přihláška 2021 - Excel

Přihlášku tiskněte prosím oboustranně.

Kompletní ilustrační testy k centrálně zadávané přijímací zkoušce pro čtyřleté obory vzdělání naleznete zde.

Aktuální informace k přijímacímu řízení budeme uveřejňovat na naší webové stránce www.oaol.cz, doporučujeme ale sledovat i stránku www.cermat.cz

Informace MŠMT k přijímacímu řízení 2021 naleznete zde.

Informace týkající se přijímacího řízení naleznete také na stránkách Olomouckého kraje.

Termín pro odevzdání přihlášek na všechny typy vzdělávacích oborů je do 1. 3. 2021.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nepožadujeme.

Odpovědi na nejčastější dotazy

   


Studijní obory a počty žáků přijímaných do 1. ročníku
(čtyřleté studium)

 

Kód studijního oboru Studijní obor Počet tříd Počet žáků
63-41-M/02 Obchodní akademie 2

60

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1 30

   

 

 

 

Přijímací zkouška do čtyřletých oborů se koná prostřednictvím centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a test z českého jazyka a literatury).

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení ke čtyřletému dennímu studiu (denní forma) pro školní rok 2021/22 najdete zde.

Jednotná přijímací zkouška se koná dne 12. 4. a 13. 4. 2022.

Jednotná přijímací zkouška - náhradní termín se koná 10. 5. a 11. 5. 2022.

Známky na vysvědčení ze základní školy – váha 40 %, výsledky jednotné přijímací zkoušky – váha 60 %.

    


Studijní obory a počty žáků přijímaných do 1. ročníku
(jednoleté pomaturitní zkrácené studium, denní forma)

 

Kód studijního oboru

Studijní obor

Počet tříd

Počet žáků

63-41-M/02

Obchodní akademie

1

15

   

   

 

   

Do jednoletého zkráceného studia se koná školní přijímací zkouška z matematiky zadávaná ředitelkou školy. Zkouška se koná v prostorách školy ve dnech 22. 4. 2020, povolené pomůcky - kalkulačka bez grafického režimu.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení k jednoletému pomaturitnímu studiu (denní forma) pro školní rok 2021/22 najdete zde.

Zpracovávám...

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.


Pro odeslání opište text z obrázku