ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada při Obchodní akademii, Olomouc, tř. Spojenců 11, byla zřízena Olomouckým krajem s účinností od 1. 1. 2018 (č. j. KUOK 119954/2017).

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

Členové školské rady:

Za zřizovatele:

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.

člen

Ing. Andrea Štouračová

předsedkyně

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

Hana Matějčková

člen

Renáta Veselská

člen

Za pedagogické pracovníky:

Ing. Ilona Jančí

členka

Mgr. Iveta Procházková

členka

Zpracovávám...

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.


Pro odeslání opište text z obrázku