SOČ

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost žáků všech typů škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních, klubech nebo individuálně. Výsledkem SOČ je vypracovaná samostatná práce nebo učební pomůcka, která se předkládá k odbornému posouzení a následné obhajobě před odbornou porotou.

soc

POSLÁNÍM SOČ JE

 • všestranně rozvíjet a podporovat odborné zájmy žáků,
 • prohlubovat a rozšiřovat odborné vědomosti a zkušenosti a individuální schopnosti,
 • rozvíjet tvořivé myšlení,
 • rozvíjet talent, podporovat odborný růst,
 • účelně využívat volný čas.

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, v nichž soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním institutem dětí a mládeže MŠMT je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů.

PŘEHLED SOUTĚŽNÍCH OBORŮ

 1. Matematika a statistika
 2. Fyzika
 3. Chemie
 4. Biologie
 5. Geologie a geografie
 6. Zdravotnictví
 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
 8. Ochrana a tvorba životního prostředí
 9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů
 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
 13. Ekonomika a řízení
 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 16. Historie
 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
 18. Informatika
Zpracovávám...

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.


Pro odeslání opište text z obrázku