SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy při Obchodní akademii v Olomouci, z. s., je zapsán do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě (spisová značka L 14604, identifikační číslo 04544595). Řídí se platnými stanovami spolku a jeho účelem je koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí, aktivní spolupráce se školou a všestranná podpora školy v její činnosti nad rámec poskytovaný zřizovatelem. Dále poskytuje finanční prostředky na akce pro žáky, podílí se na financování školních soutěží, environmentální výchovy a protidrogové prevence. Přispívá například na adaptační kurzy žáků, sportovní výstroj, učební pomůcky, činnost studentské rady a na výměnné zahraniční pobyty žáků. Orgány spolku jsou výbor spolku a shromáždění delegátů.

 

Každou třídu zastupuje jeden zvolený delegát:

1. A

1. B

1. C

2. A     Petra Svobodová

2. B     Hana Matějčková

2. C     Svatava Velenová

3. A     Iva Škribová

3. B     Ludmila Solovská

3. C     Martina Soušková

4. A     Jarmila Páleníčková

4. B     Václav Švastal

4. C     MUDr. Markéta Vitoul

Zpracovávám...

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.


Pro odeslání opište text z obrázku